Opleidingsvergoeding

Algemeen

Binnen het Paritair Comité 314 (kappers, fitness en schoonheidszorg) worden werknemers die naschoolse, erkende opleidingen volgen, financieel beloond door middel van de opleidingsvergoeding. Dit is een vergoeding die de werknemers ontvangen omdat ze gemotiveerd zijn om zich te blijven bijscholen en continu bij te leren. Per erkende opleiding die wordt gevolgd, ontvangen de werknemers een effectieve geldsom: de « opleidingsvergoeding ».

Wie komt in aanmerking voor de « opleidingsvergoeding »?

Alle werknemers uit het Paritair Comité 314 (kappers, fitness en schoonheidszorgen).

Hoeveel bedraagt de « opleidingsvergoeding »?

Het bedrag van de « opleidingsvergoeding » hangt af van de duur van de erkende opleiding.

Bij een opleiding van een volledige dag (minimum 6 uur opleiding) bedraagt de « opleidingsvergoeding » € 75,- bruto. Het maximale bedrag aan opleidingsvergoedingen dat de werknemer per kalenderjaar kan ontvangen,
bedraagt € 750,- € bruto.

Hoe kunt u profiteren van de « opleidingsvergoeding »?

Om de « opleidingsvergoeding » te ontvangen, moet de aanvrager zijn deelname aan de opleiding registreren en de op de aanwezigheidslijst gevraagde gegevens invullen (naam + rijksregisternummer + IBAN- en BIC-code + handtekening).

De betaling van de vergoeding vindt plaats in de tweede helft van de maand die volgt op de maand waarin de opleiding is gevolgd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de website van het Fonds voor Bestaanszekerheid PC314 raadplegen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt.