KMO-Portefeuille

Algemeen

« Kmo-portefeuille » is een financiële steun voor ondernemers in Vlaanderen die willen investeren in hun opleiding. Deze subsidies zijn alleen beschikbaar als u uw opleiding in een erkend opleidingscentrum volgt.

Alle PCA-opleidingen zijn erkend, met uitzondering van de 100% « online en pre-recorded » opleidingen.

PCA is erkend door het Vlaamse Gewest met erkenningsnummer DV.0218258.

Wie komt in aanmerking voor een financiële tussenkomst met « Kmo-portefeuille »?

  • « Kmo-portefeuille » is een subsidiemaatregel voor KMO’s, eenmanszaken, vrije beroepen, zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep.

  • Uw bedrijf is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

  • U oefent uw activiteit uit in een rechtsvorm die in aanmerking komt voor een financiële tussenkomst.

  • Uw bedrijf heeft een hoofdactiviteit die in aanmerking komt voor een tussenkomst. Op de website van « Kmo-portefeuille » vindt u meer informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen.

Hoeveel bedraagt de « Kmo-portefeuille » tussenkomst?

Bedrijven die aan de criteria voldoen, kunnen genieten van een « Kmo-portefeuille » tussenkomst van 30% van de prijs van de opleiding exclusief BTW (tot een maximum van € 7.500,- per jaar).

BTW wordt niet gesubsidieerd en moet rechstreeks aan PCA betaald worden.

Hoe kunt u profiteren van de « Kmo-portefeuille » tussenkomst?

  1. De aanvraag voor een tussenkomst verloopt volledig digitaal. Als u voor de eerste keer een aanvraag indient, moet u eerst uw bedrijf laten registreren.

    Elke subsidieaanvraag wordt online ingediend nadat u zich heeft ingeschreven voor de opleiding van uw keuze.

  2. U stort uw eigen bijdrage (70% van het bedrag van de opleiding exclusief BTW) op de « Kmo-portefeuille » rekening van Sodexo.

  3. Het Vlaamse Gewest stort het bedrag van de subsidie op dezelfde rekening.

  4. U valideert de betaling van de opleiding via uw « Kmo-portefeuille » account.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de VLAIO website raadplegen of het nummer 1700 bellen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt.