KMO-Portefeuille

Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat momenteel enkel de NASM Personal Trainer, Program Design en Assess & Correct opleidingen subsidieerbaar zijn via de KMO-Portefeuille.

Algemeen

« Kmo-portefeuille » is een financiële steun voor ondernemers in Vlaanderen die willen investeren in hun opleiding. Deze subsidies zijn alleen beschikbaar als u uw opleiding in een erkend opleidingscentrum volgt.

Alle PCA-opleidingen zijn erkend, met uitzondering van de 100% « online en pre-recorded » opleidingen.

Voor diensten gericht op het fysiek of mentaal welzijn wordt er gesteld dat opleidingen enkel gesubsidieerd kunnen worden voor de erkende (para)medische beroepen (vb. Kinesitherapeut, Ergotherapeut, Osteopaat, ...)

PCA is erkend door het Vlaamse Gewest met erkenningsnummer DV.0218258.

Wie komt in aanmerking voor een financiële tussenkomst met « Kmo-portefeuille »?

 • « Kmo-portefeuille » is een subsidiemaatregel voor KMO’s, eenmanszaken, vrije beroepen, zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep.

 • Uw bedrijf is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

 • U oefent uw activiteit uit in een rechtsvorm die in aanmerking komt voor een financiële tussenkomst.

 • Voor opleidingen gericht op het fysiek of mentaal welzijn kunnen enkel erkende (para)medische beroepen gebruikmaken van de subsidie. (vb. Kinesitherapeut, Ergotherapeut, Osteopaat, ...)

 • Niet erkende (para)medische beroepen zoals Personal Trainer of Bewegingswetenschapper kunnen geen beroep doen op de KMO-Portefeuille voor opleidingen gericht op het fysiek of mentaal welzijn.

 • Uw bedrijf heeft een hoofdactiviteit die in aanmerking komt voor een tussenkomst. Op de website van « Kmo-portefeuille » vindt u meer informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen.

Hoeveel bedraagt de « Kmo-portefeuille » tussenkomst?

Bedrijven die aan de criteria voldoen, kunnen genieten van een « Kmo-portefeuille » tussenkomst van 30% van de prijs van de opleiding exclusief BTW (tot een maximum van € 7.500,- per jaar).

BTW wordt niet gesubsidieerd en moet rechstreeks aan PCA betaald worden.

Hoe kunt u profiteren van de « Kmo-portefeuille » tussenkomst?

 1. De aanvraag voor een tussenkomst verloopt volledig digitaal. Als u voor de eerste keer een aanvraag indient, moet u eerst uw bedrijf laten registreren.

  Elke subsidieaanvraag wordt online ingediend nadat u zich heeft ingeschreven voor de opleiding van uw keuze. Bij het indienen van uw subsidieaanvraag kiest u voor het thema “Beroepsspecifieke Competenties”.

 2. U stort uw eigen bijdrage (70% van het bedrag van de opleiding exclusief BTW) op de « Kmo-portefeuille » rekening van Sodexo.

 3. Het Vlaamse Gewest stort het bedrag van de subsidie op dezelfde rekening.

 4. U valideert de betaling van de opleiding via uw « Kmo-portefeuille » account.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de VLAIO website raadplegen of het nummer 1700 bellen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt.