U bent hier

Opleidingscheques voor werknemers

Algemeen

De opleidingscheques zijn een vorm van financiële steun die wordt toegekend door de gewesten. De cheques zijn er voor werknemers, ambtenaren of uitzendkrachten die in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn. U kunt ze gebruiken voor een opleiding bij een door de Vlaamse overheid erkend opleidingscentrum. De opleidingscheques kunnen worden besteld bij de VDAB.

Wanneer hebt u recht op opleidingscheques?

U hebt recht op opleidingscheques als je aan zes voorwaarden voldoet: 

1- U bent een werknemer of interimkracht;

2- U woont in Vlaanderen of het Brussels Gewest, of u bent een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brussels Gewest werkt. Ook een Vlaming die niet in Vlaanderen werkt, komt in aanmerking;

3- U bent laaggeschoold, middengeschoold of hooggeschoold. Sinds maart 2015 komt u als hooggeschoolde enkel in aanmerking als u een loopbaangerichte opleiding wilt volgen die binnen loopbaanbegeleiding kadert;

4- U volgt de opleiding op eigen initiatief. Dit betekent dat u de opleiding zelf betaalt en dat u ze buiten de werkuren volgt of tijdens uw opleidingsverlof;

5- U volgt een opleiding die erkend is in het kader van educatief verlof. Het erkenningsnummer van de Physical Coaching Academy is VG-935-19;

6- U volgt de opleiding bij een erkende opleidingsverstrekker.

Komt uw opleiding in aanmerking ?

De NASM Personal trainer opleiding komt hiervoor in aanmerking.

Hoeveel opleidingscheques kunt u bestellen?

Elk kalenderjaar kunt u voor maximum 250 euro opleidingscheques aankopen.

Hoe bestelt u opleidingscheques?

U kunt op twee manieren opleidingscheques bestellen:

- Online via "Mijn loopaan". Kies in het rechtermenu voor de link 'Aanvraag opleidingscheques';

- Telefonisch op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Meer info over de opleidingscheques?

Raadpleeg de website van de VDAB of neem gerust contact met ons op.

Ontvang onze nieuwsbrief